analityka

kampanie online

Pomagamy firmom w pozyskiwaniu finansowania na platformie beesfund.

← powrot do projektow

Beesfund jest pierwszą w Polsce platformą equity crowdfundingową. Umożliwia pomysłodawcom pozyskiwanie kapitału na realizację własnych przedsięwzięć za pomocą finansowania społecznościowego o charakterze udziałowym.

© beesfund

co robimy

Wspieramy firmy decydujące się na emisję na platformie beesfund, realizując dla nich kampanie adresowane do inwestorów indywidualnych.

jak robimy

Działania realizujemy na kontach reklamowych beesfund, co pozwala na dotarcie do społeczności skupionej wokół tej platformy.

W pierwszym etapie realizowana jest zazwyczaj kampania pre-emisyjna, która pozwala inwestorom zaangażować się w projekt jeszcze przed otwarciem możliwości nabycia udziałów na platformie.

Drugim krokiem jest kampania adresowana do potencjalnych inwestorów w okresie emisji. Każdy z tych etapów wiąże się z zupełnie odmiennymi wyzwaniami technicznymi i mechanizmami optymalizacji.

W tego typu kampaniach pojawia się wiele zmian. Wymagają one elastyczności i szybkiego reagowania na wyniki oraz informacje napływające z otoczenia.