© lingaro

strategia

kampanie online

analityka

Pomagamy Lingaro skutecznie docierać z ofertą do potencjalnych pracowników oraz klientów biznesowych.

← powrot do projektow

Lingaro to międzynarodowa grupa dostarczająca korporacjom kompetencje i narzędzia do analizy danych.

co robimy

Odpowiadamy za działania generujące wysokiej jakości leady b2b, wsparcie procesów rekrutacyjnych oraz promocję wydarzeń online organizowanych przez firmę.

Realizowane przez nas kampanie wymagają precyzyjnego dotarcia do wąskiego grona specjalistów i decydentów. Prowadzimy je w sieciach Facebook, Google i LinkedIn na rynkach Europejskim, Ameryki Północnej oraz Azji Pacyficznej.

© lingaro

jak robimy

Kampanie reklamowe realizujemy na kontach Lingaro, dzięki czemu dane o użytkownikach zostają u klienta, a wyniki są w pełni transparentne.

W ramach tygodniowego cyklu raportowania w oparciu o stworzone przez nas interaktywne panele w Google Data Studio aktualizujemy strategię i wprowadzamy nowe mechanizmy reklamowe i grupy docelowe.

Za stworzenie kreacji graficznych na podstawie naszych rekomendacji odpowiada klient, a teksty do kampanii reklamowych czasem tworzy klient, a czasem my.

Kampanie są na bieżąco optymalizowane kilka razy w tygodniu. Pozwala to wyłączać najmniej skuteczne rozwiązania i wzmacniać te, które przynoszą najlepsze efekty.