© centrum nauki kopernik

analityka

kampanie online

strategia

Z Centrum Nauki Kopernik realizowaliśmy wiele projektów, a jeden z partnerów 4822 przez lata pracował w dziale promocji i komunikacji Kopernika.

← powrot do projektow

CNK to jedna z największych w Europie instytucji popularyzujących naukę. Poza obfitą działalnością skoncentrowaną wokół własnych wystaw i laboratoriów, jest organizatorem bądź współorganizatorem wielu ważnych dla polskiej nauki wydarzeń, takich jak choćby Piknik Naukowy czy Festiwal Przemiany.

© centrum nauki kopernik

co robimy

Współpraca z Kopernikiem była aktem założycielskim naszego zespołu. Na długo zanim pojawił się pomysł utworzenia grupy 4822, spotkaliśmy się przy realizacji Festiwalu Przemiany. Wtedy jeden z nas reprezentował organizatora - odpowiadając za strategię i koordynację projektu, nasz obecny dział performance optymalizował kampanię online, a dział kreacji opracował identyfikację festiwalu, koncepcję kreatywną i materiały reklamowe oraz fragment wystawy.

Siła łączących nas z Kopernikiem relacji i fakt, że jeden z nas przez lata współodpowiadał za komunikację i promocję tej instytucji, utrudnia precyzyjne wskazanie obszarów współpracy. W różnym modelu okresowo odpowiadaliśmy za wszystkie obszary komunikacji - od tworzenia strategii komunikacji, opracowanie modelu obecności w internecie, zakupu kampanii online, po prace graficzne i tworzenie tekstów prasowych i informacyjnych. Wartości reprezentowane przez tę instytucję pozostają dla nas bardzo ważne, a jej model działania jest dla nas punktem odniesienia w codziennej pracy.

© centrum nauki kopernik